centar za reciklažu elektroničkog otpada

072 606 062Cijena poziva: 0,23 kn/min

Gdje s baterijama i tonerima?

Stare baterije, toneri iz printera i kopirnih uređaja ne spadaju u kategoriju EE otpada. Za zbrinjavanje otpada iz navedenih kategorija potrebno se obratiti poduzećima koja imaju dozvolu za …

Saznaj više

Kako postupati sa EE otpadom?

Ne bacajte ga u smeće!

„Svrha sustava gospodarenja električnim i elektroničkim otpadom je osiguravanje postizanja ciljeva sakupljanja i obrade električkog i elektroničkog otpada određenih …

Saznaj više