centar za reciklažu elektroničkog otpada

072 606 062Cijena poziva: 0,23 kn/min

Zakonska regulativa

Po ovom pravilniku definicija za EE otpad je: 

otpadna električna i elektronička oprema uključujući sklopove i sastavne dijelove, koji nastaju u gospodarstvu (industriji, obrtu i slično)

EE …

Saznaj više

Gospodarenje EE otpadom

Gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku. Provedbena tijela na državnoj razini su Agencija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj gospodarenja …

Saznaj više

Popis proizvoda prema vrstama

EE otpadu pripadaju svi uređaji koji za svoj rad koriste električnu energiju, a koji vam iz bilo kojeg razloga više ne trebaju.  EE otpad kao takav pripada posebnoj kategoriji i sakuplja …

Saznaj više

Pojmovnik

Agencija za zaštitu okoliša je javna ustanova osnovana za prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka o okolišu.

EE otpad iz kućanstva je otpadna električna i elektronička …

Saznaj više